Nederlandse wateren van internationaal belang voor dwergmeeuw

Gepubliceerd 12 mei 2022

Elk jaar zijn er in april enorme aantallen dwergmeeuwen op de Nederlandse Noordzee te vinden. Deze aantallen spreken tot de verbeelding: een groot deel van de wereldpopulatie bevindt zich rond deze tijd in Nederlandse wateren. Dit brengt een grote verantwoordelijkheid mee voor Nederland.

Met cofinanciering van het programma Zand uit Zee werken verschillende partijen momenteel aan een publicatie over deze soort. Het artikel wordt in december 2022 in Limosa gepubliceerd.

Dwergmeeuw
Volwassen dwergmeeuw op zee

De volledige populatie-omvang is niet goed bekend. Wel is het heel waarschijnlijk dat vrijwel alle Europese dwergmeeuwen in het voorjaar Nederland aan doet tijdens de trek.

Hiervan komen de meeste vogels op de Noordzee voor. Zowel in onze kustzone als onze binnenwateren lijken dwergmeeuwen dan te profiteren van een piek in het voedselaanbod. Op zee kunnen dit vislarven zijn, die beschikbaar zijn op het moment dat grote aantallen dwergmeeuwen langstrekken.

In het artikel wordt ingegaan op verantwoordelijkheid die Nederland voor dwergmeeuwen draagt. Daarnaast komen kennisleemtes aan bod die rond deze prachtige, maar voor veel mensen onbekende vogelsoort bestaan.