Tom Koppenol bij Rijkswaterstaat gestart als projectleider Zand uit zee

In oktober 2023 is Tom Koppenol bij Rijkswaterstaat gestart als coördinerend projectleider voor het monitoringprogramma Zand uit Zee en de MER zandwinning.

Foto projectleider voor het monitoringprogramma Zand uit Zee en de MER zandwinning
Foto: Tom Koppenol, oktober 2023 bij Rijkswaterstaat gestart als projectleider 'Zand uit zee'

Als projectleider 'Zand uit zee' (monitoring- en evaluatieprogramma zandwinning) is Tom vanuit Rijkswaterstaat de contactpersoon voor het bevoegd gezag voor de monitoringsverplichting voor zandwinning in de Noordzee.

Samen met de commerciële zandwinbedrijven, verenigd in stichting La MER, organiseert hij het gezamenlijke onderzoek naar de ecologische gevolgen van zandwinning op de Noordzee. Daarbij begeleidt hij enkele onderzoeksopdrachten inhoudelijk zoals het droneonderzoek naar zwarte zee-eenden. Hij volgt in deze functie Tim Schellekens op, die bij deze dienst naar de directie Water, Verkeer en Leefomgeving ging.

Natuur en kustverdediging

Tom Koppenol: 'Ik ben altijd al geïnteresseerd in de zee en kustzone. Ik heb Marine Resource Management aan de Wageningen Universiteit gestudeerd en ga al vanaf mijn 14e regelmatig (wrak)duiken in de Noordzee en Oosterschelde. Voor ik bij Rijkswaterstaat kwam, werkte ik voor milieuorganisatie Good Fish als adviseur duurzame vis en projectleider van het project kennisplatform rivierkreeft. Ik werkte daar onder meer aan de professionalisering van de visserij op rivierkreeften, samen met Wageningen Environmental en Marine Research, de visserijsector, waterschappen en LNV.

In mijn rol als projectleider bij Rijkswaterstaat kan ik mij blijven inzetten om de natuur te vertegenwoordigen, terwijl ik ook bijdraag aan de kustverdediging van Nederland.'