Fijn sediment & ecologie

Header_FijnSed_Platvis_lijn

Fijn sediment & ecologie

Bij  zandwinning zuigt een baggerschip zand op uit de bodem.  Dit zand komt in het laadruim van het schip terecht. Het overtollige water vloeit terug de zee in ('overvloei'). Hierbij komt fijn sediment vrij in de de zee. De fijne deeltjes bezinken tijdelijk en worden later bij stormen en door stroming verder verspreid.

Waarom doen we onderzoek?

De verhoogde concentraties fijn sediment in de zee kunnen de lichtinval in het zeewater verminderen. Dit kan een effect hebben op de algenbloei. Algen staan aan de basis van het voedselweb en zijn dus belangrijk voor het voortbestaan van het mariene leven. Effecten zoals een vertraging, reductie of verandering in soortsamenstelling deze algenproductie kunnen doorwerken in andere soortgroepen zoals schelpdieren, vogels, vissen en zeezoogdieren.

We doen onderzoek naar de vragen

  • Hoe kunnen we een meer betrouwbare beschrijving van de  ecologische effecten van het vrijkomen van fijn sediment geven?
  • Welke innovatieve oplossingen zijn er te ontwikkelen voor het beperken van het vrijkomen van fijn sediment tijdens het baggerproces?
payoffzandwinning280x144