Baptist & Leopold 2007. De relatie tussen zichtdiepte en vangstsucces van de Grote Sterns van De Petten, Texel

Onderzoek naar  de vraag of het foerageersucces van zichtjagende (broedende) sterns nabij de Razende Bol wordt beïnvloed door vertroebeling van het zeewater door de slibpluim die vrijkomt bij zandwinning.