Samenwerken aan Zand uit Zee

Zand uit de bodem van de Noordzee is voor Nederland van nationaal belang. We hebben zand nodig om onze kustlijn op natuurlijke wijze intact te houden en Nederland te beschermen tegen de zee. Daarnaast wordt er Noordzeezand gewonnen voor gebruik in de bouw en de aanleg van infrastructuur. Het winnen van zand uit zee heeft gevolgen voor de Noordzeenatuur. Stichting La MER en Rijkswaterstaat bundelen hun krachten en laten de ecologische gevolgen van het winnen en transporteren van het Noordzeezand onderzoeken. Dit doen we vanuit het onderzoeksprogramma 'Zand uit Zee'.

Onderzoek naar de effecten van zandwinning uit de Noordzee

Onderzoeksthema's

Zwarte zee-eenden

doorklik_ZZE_ZZE

Onderzoek naar de factoren die de aantallen zwarte zee-eenden in Nederlandse wateren bepalen.

Rekolonisatie

doorklik_rekolonisatie_wijdemantel_800x547

Onderzoek naar het ecologisch herstel van de zandwinvakken en de processen die dit beïnvloeden.

Schelpenbanken

doorklik_schelpenbanken_nonnetje ensis_800x547

Onderzoek naar nieuwe methoden om schelpdierbanken op en in de zeebodem op te sporen.

Fijn sediment & ecologie

doorklik_FijnSed_Platvis_800x547

Onderzoek naar de ecologische effecten van vrijkomend fijn sediment uit de zeebodem als gevolg van zandwinning.

Nieuws

Blijf op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen in nieuwe en lopende onderzoeken waarbij het onderzoeksprogramma Zand uit Zee is betrokken.

Bibliotheek

bibliotheek_2500x990

In de bibliotheek vindt u alle publicaties, onderzoeksrapporten en verslagen die in het kader van het onderzoeksprogramma Zand uit Zee en eerdere Monitoring en Evaluatie Programma’s Zandwinning Noordzee zijn opgesteld.