Blok & Arentz 2012. Bodemmonster Analyse Egmond.

Dit rapport beschrijft een labanalyse van nieuwe bodemmonsters bij Egmond die is uitgevoerd ten behoeve van een beter inzicht in de hoeveelheid slib in de bodem die beschikbaar is voor resuspensie. Deze informatie zal gebruikt worden voor een verdere kalibratie van het slib-buffermodel voor de Nederlandse kustzone.