Bouma et al. 2012. Aanwezigheid en gedrag van zeehonden op de Verklikkerplaat, de Middelplaat en de Hooge Platen.

Bureau Waardenburg heeft gedurende twaalf velddagen in de periode van 11 maart tot en met 5 mei 2011 de aanwezigheid en het gedrag van zeehonden op de Verklikkerplaat, de Middelplaat (beide in de Voordelta ter hoogte van Renesse) en de Hooge Platen (Westerschelde, circa vier kilometer ten oosten van Breskens) vastgelegd.

Aan de hand van maandelijkse zeehonden tellingen uitgevoerd door Rijkswaterstaat in de periode van juli 1999 tot en met juni 2010 wordt in de rapportage eerst uitgebreid ingegaan op de ligplaatsen en ontwikkelingen van de aantallen zeehonden in het gehele Deltagebied en vervolgens op de aantallen en ontwikkelingen van zeehonden op de drie onderzochte locaties.

Door middel van kwantitatieve en kwalitatieve analyses kon aangetoond worden dat de aanwezigheid van zeehonden op alle drie locaties negatief beïnvloed wordt door menselijke activiteiten en hoge waterstanden. De invloed van weersomstandigheden op de aanwezigheid van zeehonden kon in dit onderzoek niet onderzocht worden vanwege het beperkte aantal dagen per locatie (vier tot zes dagen) en de contante weersomstandigheden.