Bouma & van den Boogaard 2011. Zeehonden en baggerschepen op een aanlegproject. Ervaringen van betrokken medewerkers.

Bureau Waardenburg is gevraagd om onderzoek te doen naar het voorkomen en het gedrag van zeehonden in aanwezigheid van baggerschepen bij een aanlegproject. Het onderzoek bestaat uit het interviewen van betrokken medewerkers (kwalitatieve waarnemingen) en het uitvoeren van veldwaarnemingen (kwantitatieve waarnemingen). In het rapport zijn de resultaten van de interviews opgenomen.