Cardoso et al. 2011. Validation of a method for age determination in the razor clam Ensis directus, with a review on available data ongrowth, reproduction and physiology.

Dit rapport beschrijft de deelresultaten van een groter onderzoeksproject over de meest algemene schelpdiersoort langs de Nederlandse kust, de zwaardschede Ensis directus.

In deze studie is de groei van E. directus in veldomstandigheden onderzocht. Hierbij is gekeken naar de  groeilijnen in de schelpen en zijn de bevindingen gevalideerd met metingen van stabiele isotopen in de schelpen. Daarnaast is literatuur doorzocht naar beschikbare gepubliceerde en niet gepubliceerde data over de groei, reproductie en fysiologie van E. directus. De resultaten van dit deelonderzoek dragen samen met andere deelonderzoeken bij aan het Dynamic Energy Budget (DEB) model voor E. directus .

Er waren jaarlijkse groeilijnen te zien in E. directus, die bevestigd werden door stabiele zuurstof isotopen. De groeilijnen worden gevormd in de winter. De review geeft informatie over de reproductie cyclus, eieren en larvale stadia, groei, fysiologie en lengte-gewicht relaties van Ensis directus weer.