Cleveringa 2016. Discussienota slib in de Noordzee, bijdrage aan het MEP Zeezandwinning 2014-2017.

De voorliggende discussienota is een bouwsteen voor de nadere uitwerking van het onderwerp ‘slib’ van het MEP zandwinning 2014-2017.