Witbaard 2010. Expeditie verslag; najaars lander deployment RWS.

Eind 2009 is het bestaande concept van de klepstand monitor aangepast en getest voor gebruik op de Amerikaanse zwaardschede (Ensis directus). Uit deze laboratorium test is naar voren gekomen dat het principe ook op deze soort werkt. Met oog op het langdurig gebruik in de praktijk is het de aangepaste klepstand monitor gedurende een tweede veld proef van ongeveer 6 weken op een lander in de kustzone ter hoogte van Schoorl getest. Deze test maakte gebruik van de faciliteit dat op die locatie een lander werd geplaatst voor onderzoek in het kader van BWN (Building with Nature), waarbij geprobeerd wordt basis metingen te verschaffen voor het modelleren van het transport van fijn sediment langs de Noord-Hollandse kust.