Van der Zee 2013. Haalbaarheidsonderzoek voor het zenderen en vangen van zwarte zee-eenden.

Bij werkzaamheden betreffende zandwinning, transport en suppleties langs de Nederlandse kust kan verstoring van zwarte zee-eenden optreden. RWS heeft in dit kader behoefte aan meer kennis over het gebruik van de Noordzeekustzone door zwarte zee-eenden en de mogelijke effecten die kustlijnzorg-activiteiten hebben op het gebiedsgebruik van de zwarte zee-eend. Door middel van nieuwe technieken, zoals het zenderen van zee-eenden en isotopenonderzoek, kan meer kennis vergaard worden. RWS heeft A&W gevraagd om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar het vangen van en het gebruik van zenders bij zwarte zee-eenden. In deze rapportage worden eerst de verschillende vangtechnieken besproken. Daarna volgt een overzicht van de verschillende zendertypen en worden de potentiële effecten van vangen en zenderen op gedrag en overleving besproken. In het laatste deel worden kort de alternatieven van zenderen besproken en wordt de rapportage afgesloten met een algemene conclusie en aanbeveling.