Blok 2010. Meetvis metingen van september en december 2009 en februari en maart 2010.

Dit rapport geeft een beschrijving van metingen die in september en december 2009 alsmede februari 2010 aan boord van m.s. Rotterdam en in maart 2010 aan boor van m.s. Terschelling zijn uitgevoerd met de Deltares meetvis. Tijdens de metingen zijn de volgende parameters gelogd: meetdiepte, chlorofyl-a concentratie, vertroebeling, elektrische geleidendheid, temperatuur en GPS-positie. De metingen omvatten verticale profielmetingen en raaimetingen waarbij de meetvis naast het meetschip door waterkolom neergelaten werd dan wel door het water gesleept werd. Bij de profielmetingen zijn nabij de bodem watermonsters getrokken ter kalibratie van de vertroebelingsopnemer. Dit rapport geeft een beschrijving van de metingen, de apparatuur en de dataverwerking.