Leopold et al. 2012. Vliegtuigsurveys zwarte zee-eenden Noordzeekustzone: na de winter.

Dit rapport is het derde voortgangsverslag van een gezamenlijk IMARES-Bureau Waardenburg project, voor Stichting LaMer. Doel van het project is meer inzicht te verkrijgen over de aantallen zwarte zee-eenden in de kustzone benoorden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, in de winter 2011/12, in relatie tot de voedselbeschikbaarheid. Het project bestaat uit twee delen: maandelijkse tellingen van de eenden per vliegtuig (uit te voeren door Bureau Waardenburg) en een mid-winter schelpdierensurvey (IMARES). In deze derde tussenrapportage wordt verslag gedaan van de vijfde en zesde vliegtuigtelling binnen dit project (maart en april) en over de eerste resultaten van de benthos survey van IMARES.