Leopold et al. 2011. Vliegtuigsurveys zwarte zee-eenden Noordzeekustzone mid-winter.

Dit rapport is het eerste voortgangsverslag van een gezamenlijk IMARES-Bureau Waardenburg project, voor Stichting LaMer. Doel van het project is meer inzicht te verkrijgen over de aantallen zwarte zeeeenden in de kustzone benoorden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog, in de winter 2011/12, in relatie tot de voedselbeschikbaarheid. Het project bestaat uit twee delen: maandelijkse tellingen van de eenden per vliegtuig (uit te voeren door Bureau Waardenburg) en een mid-winter schelpdierensurvey (IMARES). In deze tweede tussenrapportage wordt verslag gedaan van de derde en vierde vliegtuigtelling binnen dit project (december en februari) en –zeer in het kort- over de voorlopige resultaten van de reguliere mid-winter zee-eendentelling van Delta Project Management (DPM).