Rooke 2010. Slibmonitoring Noordzee, Veldverslag Meting 02- 03 maart 2010.

Veldverslag van de monitoring van de zeebodem m.b.v. het Medusa systeem.