Rooke 2012. Slibmonitoring Noordzee. Veldverslag meting 08-10-2012 (4e meting van 2012).

Veldverslag van de monitoring van de zeebodem m.b.v. het Medusa systeem.