Witbaard, R. & J. Craeymeersch - Littekens op de zeebodem

In dit rapport worden de resultaten van een studie naar de lange termijn effecten van middeldiepe zandwinning voor de Nederlandse kust gepresenteerd. Om deze effecten in te schatten is een vergelijking gemaakt van de samenstelling van de bodemfauna in de zandwinputten van verschillende leeftijden met de eromheen liggende referentiestations.

Schaaf komt aan dek foto rob witbaard DSCN1734
Bodemschaaf komt aan dek. Foto Rob Witbaard, NIOZ, 2023

Hoe ontwikkelt het bodemleven zich in middeldiepe zandwinputten, waarin zand tot 6 meter is afgegraven? Dit hebben het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) en Wageningen Marine Research (WMR) in 2022 onderzocht in opdracht van het programma Zand uit Zee (Rijkswaterstaat en Stichting LaMER). Hiervoor hebben zij het bodemleven in verlaten middeldiepe zandwinputten vergeleken met omliggende referentiegebieden met behulp van de NIOZ Triple D bodemschaaf.

In het voorjaar van 2023 hebben NIOZ en WMR de onderzoeksresultaten opgeleverd. Later in 2023 worden ook resultaten van andere deelonderzoeken verwacht.

Witbaard, R. & J. Craeymeersch, 2023. Littekens op de zeebodem. Een onderzoek naar de faunistische effecten op lange termijn van diepe zandwinning voor de Nederlandse kust. NIOZ rapport 2023-01, 42pp. DOI: 10.25850/nioz/7b.b.8d.