Wijsman et al. 2013. Bemonstering van de macrofauna op de Zeeuwse Banken in 2011. Data -rapport.

In juli 2011 is een derde bemonstering van bodemdieren uitgevoerd op de Zeeuwse Banken. Net als in 2009 en 2010 is het gebied bemonsterd met een bodemschaaf en een boxcorer vanaf een commercieel ingehuurde viskotter. De resultaten van 2011 onderschrijven de resultaten van 2009 en 2010 dat het gebied arm is aan bodemfauna, zowel in soorten als aantallen. Dit past in de opvatting dat het gebied van de Zeeuwse Banken een gebied is met een natuurlijke hoge fysische dynamiek. Dit beeld komt overeen met eerdere observaties in de zuidelijk aangrenzende gebieden in België (Zeeland Banken).