Rooke 2012. Slibmonitoring Noordzee. Veldverslag meting 08-08-2012.

Veldverslag van de monitoring van de zeebodem m.b.v. het Medusa systeem.