Onderzoek naar effecten grootschalige zandwinning kan starten

Gepubliceerd 18 januari 2022

Het Zand uit Zee-team heeft de afgelopen maanden bijgedragen aan het onderzoeksvoorstel 'OR ELSE' (Operational Recommendations for Ecosystem-based Large-scale Sand Extraction). Begin april 2022 was er goed nieuws: het voorstel is gehonoreerd binnen de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Groeiende vraag naar zand

Binnen OR ELSE worden de ecologische effecten van toekomstige grootschalige zandwinning in de Noordzee onderzocht. Overheid, vissers, baggeraars, natuurorganisaties en onderzoekers werken samen in een consortium onder leiding van Wageningen Marine Research. Zij zien de zandvoorraden wereldwijd slinken, terwijl er steeds meer zand uit de Noordzee nodig is.

Zandwinning optimaliseren

Het gezamenlijke onderzoeksproject richt zich op de vraag: hoe kunnen we de toekomstige zandwinning in de Noordzee zo aanpakken, dat het mariene ecosysteem gezond blijft én ons voedsel kan blijven leveren? Bij het winnen van het zand loopt het leven op de zeebodem schade op. Schelpen, wormen, zeesterren en vissen worden opgezogen en gaan dood. Zandwinning kan het water vertroebelen. Dit kan een negatief effect hebben op de groei van algen, die de basis van de mariene voedselketen vormen. De leefomgeving van bodemdieren kan ook wijzigen door het achterblijven van andere zandkorrelgroottes na zandwinning. Tenslotte veranderen zeestromingen mogelijk door de ontstane kuilen en geulen op de bodem.

Martin - Zandwinning Figure V6 - updated Sept v2-NL

Illustratie verschillende werkpakketten OR ELSE

Omdat we steeds meer zand nodig hebben, moeten we goed gaan nadenken hoe we de Noordzeebodem willen achterlaten. Als je ondiep zand wint, breng je ecologische schade toe aan een groot oppervlakte. Als je diep zand wint, maak je minder zeeleven dood, maar heeft de bodem meer tijd nodig om te herstellen.

Ruimtelijke inzichten

Suzan van Lieshout, namens Rijkswaterstaat Kustlijnzorg betrokken bij onderzoek OR ELSE: 'De data die worden verzameld tijdens ons lopende rekolonisatie-onderzoek komen hierin goed van pas. Ze zullen worden gebruikt door consortiumleden die modellen gaan opstellen om de onderzoeksvragen binnen OR ELSE te beantwoorden. Wat het ons oplevert, is meer ecologische kennis en beter inzicht in de afwegingen rond ruimtelijke planning voor toekomstige zandwinning op de Noordzee. Daarmee kan er straks ook beter een verantwoorde afweging van belangen worden gemaakt bij de selectie van zandwingebieden voor kustlijnzorg.'

Meer weten? Kijk dan op: Onderzoek ecologische effecten zandwinning gehonoreerd in NWA ORC-call - WUR.