Telemetrie zwarte zee-eenden

Ingrid250x990_bllijn

In december 2017 slaagde een internationaal team er voor het eerst in om 's nachts op zee boven de Waddeneilanden zwarte zee-eenden te vangen. Een dierenarts voorzag de dieren daarna van een zender. In de daarop volgende jaren ving het team meer dieren. Zestien daarvan rustte het team uit met een ARGOS-zender. Met dit type zender kunnen dieren gedurende lange tijd worden gevolgd. Het leverde een schat aan nieuwe inzichten op: niet alleen over de gevolgde migratieroutes, stop-over-sites en broedgebieden, maar ook over de verblijfduur van de dieren in Nederlandse wateren en de grote verschillen tussen jonge en volwassen dieren.

41215-ARGOS-20122018
Route van Pim, een jonge zwarte zee-eend die na een bijzondere tocht door Europa weer terugkeerde naar de Nederlandse kust.

Gebiedsgebruik

Tijdens het onderzoek rustte het team ook 7 dieren uit met een GPS-PTT zender. Hiermee werden unieke en gedetailleerde gegevens verzameld over het gedrag en gebiedsgebruik van individuele zwarte zee-eenden.

171112-18012018
Martine, een jonge zwarte zee-eend: overdag bij de kop van Ameland of Schiermonnikoog en 's nachts offshore.

Dat zwarte zee-eenden ook locaties in of nabij de zeegaten gebruikten, was niet voorzien. De gezenderde dieren benutten ook gebieden in de Waddenzee. Uit aanvullende vliegtuigtellingen bleek dat meerdere, niet-gezenderde dieren van hetzelfde gebied in de Waddenzee gebruikmaakten. Verschillende zwarte zee-eenden met zender bleken de nacht ver uit de kust in diep water door te brengen. Dergelijke opmerkelijke waarnemingen zijn vanzelfsprekend niet mogelijk met inzet van reguliere technieken, zoals vliegtuigtellingen en visuele observaties vanaf de kust of schip, waarvoor daglicht noodzakelijk is.

Meer informatie?

Neem contact op met Rijkswaterstaat: Suzan.van.Lieshout@rws.nl