Zandwingebieden belangrijk voor zwarte zee-eenden?

MEP_Headerbeeld-ZwarteZee-eend

De zwarte zee-eend is een voor de Nederlandse kust karakteristieke en beschermde soort. Ze leven hier van schelpdieren die zijn ingegraven in de zeebodem. Deze schelpdieren worden door de eenden onder water in hun geheel ingeslikt en in de maag gekraakt en verteerd. In het gebied dat voor zandwinning is aangewezen, tussen de doorgaande -20 m dieptelijn tot 12 Nautische mijl op de Noordzee, kunnen hoge dichtheden schelpdieren (o.a. Spisula sp) in de zeebodem voorkomen.

Zandwingebieden

Zwarte zee-eenden kunnen goed en ook diep duiken. Het is voor ons belangrijk om te weten te komen of zwarte zee-eenden ook voedsel zoeken in de gebieden die wij gebruiken voor zandwinning waar het water -20 m of nog dieper is.

De zwarte zee-eend is erg gevoelig voor verstoring. Daardoor is het lastig om vast te stellen welke gebieden op zee ze het liefst gebruiken om naar voedsel te zoeken of om te rusten. Schepen werken verstorend en visuele observaties vanuit vliegtuigen zijn alleen bij daglicht onder goede weersomstandigheden mogelijk. Onderzoek met behulp van gezenderde zwarte zee-eenden heeft ons geleerd dat zwarte zee-eenden niet alleen in de ondiepe kustwateren te vinden zijn, maar ook in het voor zandwinning aangewezen offshore gebied. Een aantal gezenderde dieren zocht de offshore gebieden specifiek ’s nachts op.

Inzet speciale drones

Dat zwarte zee-eenden in het zandwingebied aanwezig zijn wil nog niet zeggen dat ze daar ook voedsel zoeken. Om dit vast te stellen is het nodig om het gedrag van individuele vogels te observeren. Dit najaar start daarom een pilot-onderzoek om te verkennen of het mogelijk is om met de inzet van speciale drones zonder verstoring groepen zwarte zee-eenden op de Noordzee te vinden en te observeren.

drone foto
drone Marlyn (foto E. Folmer)

Als dit werkt, zullen groepen zwarte zee-eenden in het voor zandwinning aangewezen gebied op zee  worden opgezocht. Vanuit de lucht kan dan worden vastgesteld of ze naar voedsel duiken.  Er zullen ook warmtebeeldcamera’s worden getest, omdat zwarte zee-eenden zowel ’s nachts als overdag naar voedsel kunnen zoeken.